nyhedsbrev

billeder

Hent Adobe Flash player
AH Cup Udendørs Fodbold 2020 I

Sådan får du medindflydelse...


Elevsamling

I august afholdes der i skoletiden elevsamling. Tidspunktet fremgår af skemaet. Her vil du blive præsenteret for de aktiviteter og udvalg på skolen, som du har mulighed for at engagere dig i og dermed bidrage til et godt skolemiljø.

Tilmeld dig aktiviteterne og udvalgene på den seddel, der kommer rundt i klassen efter elevsamlingen. Dette sker i slutningen af august måned. Som minimum skal klassen finde 1 repræsentant til elevrådet.

Desuden kan du tilmelde dig som elevredaktør på afdelingens Elevsite og profil på Facebook

HUSK! Når du melder dig til et udvalg, forpligter du dig til at levere et stykke arbejde i løbet af skoleåretJ. Elever i 2. og 3. G-klasserne, som har været aktive i et udvalg i det foregående skoleår, har fortrinsret til at fortsætte i samme udvalg i indeværende skoleår, hvis de ønsker det.


I september afholder vi elevdemokrati-seminar for alle elever, der har meldt sig til at indgå i udvalg og elevråd. En eftermiddag i elevdemokratiets navn og som slutter med fællesspisning for at styrke sammenholdet.

Lidt om...

 

Elevrådet

Elevrådet er elevernes demokratiske organ, som sikrer eleverne indflydelse på, hvad der foregår og skal foregå på skolen. Elevrådet afholder møde efter en udmeldt dagsorden 2- 3 gange pr. semester. Elevrådet kan selv sætte ting på dagsordenen, og vil også blive spurgt i en række sager, som har betydning for alle elever på skolen.


Fest- og caféudvalget

Festudvalget står for den overordnede planlægning og afholdelse af elevfester og fredagscafeer - 3 fester pr. år (evt. 1 fælles fest) og ca. 7 fredagscafeer pr. år.


Arrangementsudvalget

Udvalget som står for eller medvirker til at arrangere arrangementer af almen interesse for skolens elever. Arrangementer kan foregå både i og udenfor skoletiden og evt. være i samarbejde med skolens festudvalg. Arrangementer er alt som IKKE er en fest og fredagscafé, for eksempel politiske debatter, filmaften, foredrag, musik, sportsarrangementer osv. osv. Dette udvalg kan evt. lægges sammen med elevrådet.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  ah@ah.dk